Neonikotinoidikielto

Kuluneella viikollla uutisoitiin etä EU kieltää mehiläisille haitalliset torjunta-aineet, neonikotinoidit (imidaklopridin, klotianidiinin ja tiametoksaamin). Näitä myrkkyjä ei vuoden päättymisen jälkeen saa enää käyttää sellaisissa kasveissa, jotka houkuttelevat mehiläisiä puoleensa. Yksi kasveista on rypsi ja sen vuoksi Suomi vastusti kieltoa ja pidättyi äänestämästä.

Neonikotinoideja käytetään yli 140 lajikkeen viljelyssä. Viininviljelyssä ne eivät ole olleet kovin yleisesti käytössä. Mehiläisille vaarallinen aine on kuitenkin ollut sallittu rypäleen kasvatuksessa. Tämä tapaus on hyvä muistutus siitä, millä aineilla kasveja käsitellään. Viljelyssä käytettävissä myrkyissä saattaa piillä hyvinkin tuhoisia aineksia. Tämä osoittaa hyvin, millaisen valtapelin alaisuudessa päätökset tehdään. Yleisesti ymmärrettiin miten tuhoisat vaikutukset mehiläiskuolemilla voi olla, mutta siitäkin huolimatta normaalisti kovin tunnollinen Suomi oli valmis vastustamaan päätöstä kaupallisten intressiensä vuoksi. Voidaan spekuloida ajatuksella, olisiko päätöksellä ollut pienemmät läpimenomahdollisuudet, mikäli se olisi ollut suurten viininviljelymaiden, kuten Ranska ja Saksa, intressien vastainen?

Kaksikymmentä vuotta sitten viininviljelyssä sallittiin runsaat 1000 erilaista torjunta-ainetta. Ympäristö- ja terveyssyistä näiden aineiden käyttöä on rajoitettu niin, että kaksi kolmannesta on kielletty tähän päivään mennessä. Samaan aikaan toki syntyy uusia, mutta hitaampaa tahtia kuin olemassaolevia kielletään. Suunta on oikea.

Luomuviljelyssä nämä aineet eivät ole sallittuja. On yleinen trendi, että konventionaalinen viljely ainakin Euroopassa lähenee luomun kriteereitä. Syyt tähän ovat ihmisten oma huoli terveydestään ja ympäristöstään. Kuluttajalla on suuri vaikutusvalta tässä asiassa. Olemassa olevasta tilanteesta on äänestetty voimakkaasti lompakolla. Kannattaa jatkossakin edesauttaa tätä kehitystä ja valita se tuote, joka on viljelty luonnollisesti ilman myrkkyjä ja lisäaineita. Siitä hyötyy ympäristö ja ostaja.